Knive og Tilbehør

Den enkle maskine, kniven, er oftest et håndredskab til at skære eller snitte med. Grundlæggende fungerer en knivs klinge ved at geare/koncentrere en kraft over på knivens skarpe kant. Denne egenskab deler kniven med andre redskaber, der har skarpe kanter eller er spidse. En knivs egenskab til at skære kaldes dens skarphed, som kan øges ved at slibe knivens æg, eller ændre på dens geometri f.eks. ved hjælp af takker.

Aktive filtre