Kloak

I byplanlægning er en kloak (græsk) et lukket afløbsrør, der er bestemt til, gennem særlig derfor tilvejebragte åbninger, at optage og der efter bortlede spildevand, det vil sige nedbørsvand og flydende eller halvflydende affald her under ekskrementer hidrørende fra menneskers husholdninger og øvrige virksomhed fx industri. Der haves kloaker, som er bestemt til bortledning af alle de nævnte slags stoffer (ledninger i "almindelige" kloaksystemer), men også sådanne, som kun skal bortlede en enkelt eller nogle enkelte slags (ledninger i "skillesystemer"). Lodretstillede ledninger af den omtalte slags, så som tagnedløb og faldrør samt de ledninger, der udmunder i sådanne, indgår hyppigt som led i kloakanlæg men kaldes selv sjælden kloaker. De egentlige kloaker er i reglen underjordiske og snarere vandrette end lodrette (eller de kan have form som en åben spildevandsrende).

Der er 1278 varer.

Viser 1-21 af 1278 element(er)

Aktive filtre