File

En fil er et stykke spåntagende værktøj til at file i jern og metal med. En fil består af en hærdet stålstang af forskellig form, flad, rund, tre- eller firkantet, og med hugning ('riller'), der normalt er udført som diagonalhugning. Længden varierer meget, fra 75 til 600 mm. Det samme gælder profilen.File fås i forskellige udgaver: Flad-, rund-, halvrund-, trekant- og firkantfile, opkaldt efter deres tværsnit. Hvad hugningen angår, fås file som enkelthuggede og dobbelthuggede, alt efter om der er riller kun på tværs eller både på kryds og tværs. På enkelthuggede file danner hugget en vinkel på 70-80° på længderetningen. Dobbelthugningen, krydshug, består af et underhug eller grundhug med en vinkel på 35-55° og et modsat rettet overhug på 75-80°.En fil kan være groft hugget (grovfil) eller fint hugget (sletfil). Fladfile fås med hugning på kanten eller uden (ansatsfil, der kan file tæt på en kant eller tap uden at beskadige denne). Endelig kan filen være forsynet med rasphugning, spredte dybe mejselslag, frembragt med en trekantet mejsel.

Aktive filtre